Home

ประกาศ


Congratulations...โรงเรียนแจงร้อนวิทยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

รอบสาม (๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)

 

ประกาศรับสมัครสำหรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียน

ปีการศึกษา 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!