โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๖    จัดพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำห้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาในการกำเนิดสติและสมาธิ ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรมได้ที่นี้

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีปีการศึกษา 2559

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโทปีการศึกษา 2559

ผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นเอกปีการศึกษา 2559

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.50 น. 

 

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

 

อ่านทั้งหมด

 


โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เปิดสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 งาน ตามเอกสารแนบนี้  

โรงเรียนแจงร้อนวิทยามีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 536 คน  ตามรายการที่แนบนี้