วิสัยทัศน์

 

ก้าวทันวิทยาการ   ประสานความรู้คู่กิจกรรม

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ชุมชน   ตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นพลโลกที่ดี

 

 

<<< กลับหน้าหลัก >>>                                       <<<ก่อนหน้า>>>